GÜNDEM SAĞLIK

Tıp Merkezleri’ne yasaklama!

Şehir hastanelerinin hayata geçmesiyle birlikte sağlık ocakları ve tıp merkezlerinin cerrahi ve dahiliye uygulamalarına kısıtlamalar getirildi. Ayakta teşhis ve tedavi yapan tıp merkezlerinin yapacağı cerrahi işlemleri güncellendi. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

GÜNCELLENEN RESMİ GAZETE LİSTESİ TIKLA ÖĞREN…

CERRAHİ İŞLEMLER…
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan tıp merkezlerinde yapılacak cerrahi işlemlerin güncellediği yönetmelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.

A-B-C-GURUBU…
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-2/B listesinde yer alıp EK-2/C listesinde yer almayan işlemlerden Tıp Merkezlerinde yapılması uygun görülmeyenler Liste-3’de belirtildi. Bu lise dışında kalan EK-2/B listesinde yer alıp EK-2/C listesinde yer almayan işlemler tıp merkezlerinde yapılabilecek. Yine aynı şekilde SUT-2/C listesinde yer alan A, B ve C gurubu işlemlerden Tıp Merkezlerindeyapılması uygun görülenler Liste-1’de belirtilmiştir.

UFAK KOPLİKASYONLAR….
SUT EK-2/C listesinde yer alan D ve E gurubu işlemlerden, Tıp Merkezlerinde yapılması uygun görülmeyenler Liste-2’de belirtildi. Bu liste dışında kalan D ve E gurubu tüm cerrahi işlemler yapılabilecek. Acil dışında normal doğumlarda sezaryan yapamayacak. Ayakta tedavilerde cerrahi işlemlerin ufak koplikasyonlar yer alacak. İşte yayımlanan o resmi gazete. Hangi işlemler hangi gurupta hepsi yer alıyor.

GÜNCELLENEN RESMİ GAZETE LİSTESİ TIKLA ÖĞREN…